Jokainen haluaa tehdä työnsä hyvin ja tehokkaasti. Työtapoja, tiloja ja ohjelmistoja on hiottava paremmiksi siten, että ne mahdollistavat työn tekemisen laadukkaasti. Kehitysmyönteisyyteen tulee kannustaa ja siitä tulee myös palkita henkilöstöä. Jokainen on oman työnsä paras kehittäjä.